Plich & Partners
 
 


Kingston Sorel International (KS International) jest organizacją skupiającą audytorów i doradców podatkowych działających w 66 firmach zlokalizowanych w 44 państwach na całym świecie, głównie w Europie.

Przystąpienie przez naszą spółkę do KS International w 2007 roku było odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów w zakresie kompleksowych usług doradczych, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski oraz tworzenia międzynarodowych struktur kapitałowych. Pomagamy także zagranicznym klientom w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Polski, zapewniając obsługę podatkową, księgową i biznesową, a także prawną i audytorską.

Firmy działające w ramach Kingston Sorel International oferują w szczególności następujące rodzaje usług:

  • audyt i doradztwo księgowe,
  • doradztwo podatkowe,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • pozyskiwanie finansowania dla działalności gospodarczej,
  • doradztwo biznesowe.

Za pośrednictwem strony internetowej www.ksi.org uzyskacie Państwo kontakt ze wszystkimi firmami działającymi w ramach Kingston Sorel International oraz szczegółowe informacje o zakresie oferowanych usług w poszczególnych krajach.

 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved