Procedury antykaruzelowe (VAT)

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Michał Szlachciak

Michał Szlachciak
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

Magdalena Urban-Rybicka

Magdalena Urban-Rybicka
Compliance Manager
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

  • Zabezpieczając firmę przed karuzelą podatkową, wdrażamy procedury:
    • weryfikujące dostawców i odbiorców w celu wyeliminowania sytuacji nieświadomego nawiązania współpracy z podmiotami biorącymi udział w oszustwach podatkowych,
    • zapewniające bezpieczny sposób nawiązania relacji handlowych oraz wykonywania transakcji zakupu i sprzedaży towarów handlowych,
    • zapewniające gromadzenie dowodów potwierdzających działanie podatnika w dobrej wierze, które mają kluczowe znaczenie przy rozstrzyganiu tzw. spraw karuzelowych przez sądy.
  • Weryfikujemy nowych dostawców i odbiorców, analizując dane finansowe i prawne dostępne publiczne lub w komercyjnych źródłach informacji (weryfikacja jest dokonywana bez udziału i wiedzy podmiotu badanego), a następnie udzielamy rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa współpracy z danym podmiotem.
  • Oceniamy model biznesowy współpracy handlowej z dostawcami lub odbiorcami, identyfikując elementy charakterystyczne dla transakcji mających na celu wyłudzenie podatku VAT.

Nasze doświadczenie wynika ze skutecznego prowadzenia sporów w zakresie karuzel VAT-owskich, w których kwoty ryzyka zagrażały kontynuacji działania reprezentowanych przez nas podatników. W ramach tych sporów kluczowe znaczenie miały stworzone procedury dokumentujące działanie podatnika w dobrej wierze.

Nasza praktyka zawodowa obejmuje również wieloletnie badania podmiotów gospodarczych w publicznych i komercyjnych źródłach informacji, w tym dla celów stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Scroll to Top