Spory podatkowe

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Michał Szlachciak

Michał Szlachciak
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk
radca prawny, doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

 • Reprezentujemy klientów w sporach z władzami podatkowymi i celnymi w ramach postępowań administracyjnych i sądowych.
 • Przed przystąpieniem do sporu pomagamy klientom w opracowaniu skutecznej metody obrony ich interesów oraz rzetelnie informujemy o szansach na pomyślne zakończenie sporu, a tym samym o  zasadności jego wszczynania bądź kontynuowania.
 • Wspieramy klientów na każdym etapie postępowania – od momentu wszczęcia do chwili jego zakończenia.
 • Bierzemy czynny udział  w czynnościach kontrolnych, pomagamy formułować wyjaśnienia, wnioski dowodowe i przygotowywać wszelkie pisma w toku postępowania kontrolnego.
 • Przygotowujemy środki zaskarżenia w toku:
  • kontroli podatkowych,
  • kontroli celno-skarbowych,
  • postępowań podatkowych,
  • postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,
  • postępowań sądowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA.
 • Sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, jak również wnioski o stwierdzenie nadpłaty.
 • W toku naszej praktyki zawodowej prowadziliśmy z sukcesem wiele sporów podatkowych, wspierając naszych klientów na każdym etapie postępowania - zarówno na etapie postępowania kontrolnego, podatkowego, egzekucyjnego, jak i na etapie sądowym.
 • Nie unikamy trudnych spraw – wypracowujemy optymalne rozwiązania nawet w najbardziej nietypowych sytuacjach spornych.
 • Realnie oceniamy materiał dowodowy i szanse na wygranie sporu, dążąc do jego pomyślnego zakończenia na możliwie najwcześniejszym etapie (tj. bez konieczności wszczynania procedury sądowej).
Scroll to Top