Branże

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych
z następujących branż:

informatycznej
chemicznej
telekomunikacyjnej
kosmetycznej
budowlanej
farmaceutycznej
przetwórczej

W przypadku ukierunkowanych rozwiązań podatkowych nasze usługi adresujemy do przedsiębiorstw, których profil działania, struktura aktywów, rodzaj ponoszonych kosztów bądź inne istotne cechy działalności umożliwiają uzyskanie realnych korzyści dzięki naszemu doradztwu.

Scroll to Top