Test przedsiębiorcy (PIT)

Izabela Nowak-Grodowska

Izabela Nowak-Grodowska
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Aleksandra Paciorkiewicz

Aleksandra Paciorkiewicz
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

  • Tworzymy zapisy kontraktów, umów o pracę bądź uchwał będących podstawą zatrudnienia członków zarządów oraz innych osób fizycznych w firmie. Wdrażane przez nas metody zatrudnienia osób fizycznych uwzględniają najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego w zakresie przepisów podatkowych oraz dotyczących ubezpieczeń społecznych.
  • Przygotowujemy rekomendacje, które ograniczają ryzyko związane z zatrudnianiem osób fizycznych na zasadach tzw. „samozatrudnienia”, w tym także usługodawców pełniących funkcje członków zarządów.
  • Oceniamy ryzyko zakwestionowania preferencyjnych metod opodatkowania PIT oraz preferencyjnych zasad ustalania zobowiązań wobec ZUS w stosunku do usługodawców będących osobami fizycznymi.
  • Doradzaliśmy wielu podmiotom gospodarczym w zakresie skutków podatkowych zatrudniania usługodawców będących osobami fizycznymi na zasadach tzw. „samozatrudnienia” lub w ramach innych stosunków prawnych, w tym także dla członków zarządów tych podmiotów.
  • We wszystkich przypadkach, które wymagały urzędowego potwierdzenia prawidłowości skutków podatkowych, uzyskiwaliśmy takie potwierdzenie.
Scroll to Top