Usługi księgowe

Izabela Nowak-Grodowska

Izabela Nowak-Grodowska
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Świadczymy usługi księgowe wyłącznie dla spółek z kapitałem zagranicznym do czasu podjęcia przez kierownictwo tych podmiotów decyzji o utworzeniu własnego działu księgowego.
Świadczone przez nas usługi księgowe obejmują:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych w zakresie CIT, VAT, PIT wraz z wymaganą ewidencją podatkową,
  • prowadzenie rozliczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • sporządzanie listy płac i dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych w imieniu klienta,
  • przygotowywanie informacji zarządczej w zakresie uzgodnionym z klientem.
  • Poza usługami księgowymi zapewniamy wsparcie w realizacji różnych wymogów sprawozdawczych i kontrolnych obowiązujących w danej grupie kapitałowej.
  • Zapewniamy pomoc prawną i podatkową w zakresie tworzenia odpowiedniej dokumentacji korporacyjnej związanej ze sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdań finansowych, a także w toku różnych zagadnień związanych z zawieraniem transakcji gospodarczych lub zatrudnianiem pracowników.
Scroll to Top