Due diligence

Izabela Nowak-Grodowska

Izabela Nowak-Grodowska
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Aleksandra Paciorkiewicz

Aleksandra Paciorkiewicz
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

  • Wykonujemy podatkowe badanie due diligence w zakresie CIT, VAT, PIT oraz innych zagadnień zleconych przez klienta.
  • Analizę rozpoczynamy od identyfikacji ryzyka, którego wartość mogłaby podważyć zasadność dokonania planowanej transakcji zakupu przedsiębiorstwa lub nabycia udziałów w spółce. Następnie identyfikujemy ryzyko, którego wartość powinna być uwzględniona jako argument negocjacyjny, mający na celu obniżenie ceny zakupu badanego biznesu.
  • Wykonujemy zarówno badania w ramach ograniczonego dostępu do dokumentów (data room), jak i rozszerzonego.
  • Badanie kończymy raportem prezentującym opis zidentyfikowanych zagadnień podatkowych usystematyzowanych według istotności kwot i ryzyka.
  • Zakres badania due diligence jest szczegółowo ustalany przed przystąpieniem do zlecenia.
  • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości zagadnień podatkowych jesteśmy w stanie zidentyfikować ryzyko podatkowe na podstawie bardzo ograniczonej dostępności do dokumentacji księgowej i prawnej.
  • Konstruktywnie podchodzimy do zidentyfikowanych zagadnień, wskazując inwestorowi możliwe metody ograniczenia ryzyka po przejęciu nabywanego przedsiębiorstwa.
  • Zapewniamy wsparcie naszych doradców w procesie nabycia przedsiębiorstwa na każdym z jego etapów.
Scroll to Top