Ustalenie dochodu (CIT)

Izabela Nowak-Grodowska

Izabela Nowak-Grodowska
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Aleksandra Paciorkiewicz

Aleksandra Paciorkiewicz
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

 • Na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych dokonujemy kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów, uwzględniając wszelkiego rodzaju limity odliczeń.
 • Kompletność w zakresie identyfikacji przychodów i kosztów podatkowych zapewniamy dzięki:
  • analizie zestawienia obrotów i sald,
  • dokonanemu przeglądowi dokumentacji źródłowej (faktur),
  • analizie polityki rachunkowości w zakresie sposobu sporządzania sprawozdań finansowych,
  • informacjom pozyskanym od klienta.
 • Na podstawie przepisów prawnych, analizy orzecznictwa sądowego oraz stanowisk organów podatkowych wskazujemy:
  • obszary ryzyka, w których polityka podatkowa klienta powinna ulec zmianie,
  • potencjalne oszczędności podatkowe, w tym wynikające z nadpłat podatków,
  • kategorie rozliczeń, których prawidłowość należałoby potwierdzić poprzez pozyskanie interpretacji indywidualnej wydawanej przez organy podatkowe,
  • braki w zakresie dokumentacji podatkowej lub dotyczące realizacji obowiązków sprawozdawczych,
  • propozycje zapisów umownych z dostawcami lub odbiorcami, uchwał lub zapisów innych dokumentów prawnych, których treść warunkuje lub istotnie wpływa na zapewnienie prawidłowego rozliczenia podatkowego.
 • Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt audytów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, co pozwoliło wypracować procedurę uzgodnienia wyniku księgowego brutto z podstawą opodatkowania podatkiem od osób prawnych.
 • Korzystając z naszych usług, klienci zyskują pewność w zakresie sposobu prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Scroll to Top