Nasi doradcy

Paweł Plich

współzałożyciel i wspólnik Plich&Partners, doradca podatkowy
(nr wpisu 09845)

Od kilkunastu lat świadczy usługi doradztwa podatkowego na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze firm z sektora farmaceutycznego, budowlanego i informatycznego. Zajmuje się zagadnieniami podatkowymi najistotniejszymi z perspektywy opodatkowania działalności gospodarczej (CIT, VAT, WHT, TP).
Tworzy bezpieczne procedury podatkowe, przeprowadza kompleksowe audyty podatkowe, skutecznie prowadzi sprawy sporne. Ma za sobą m.in. wygrane spory w zakresie podatku VAT i CIT dotyczące zarzutu nieświadomego udziału w karuzelach VAT-owskich, w których wartość przedmiotu sporu sięgała kilkudziesięciu milionów złotych. Dzięki znajomości problematyki cen transferowych oraz specyfiki kontroli podatkowej z sukcesem reprezentował klientów w sprawach dotyczących ustalania rynkowego poziomu cen transakcji gospodarczych.
Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako wewnętrzny doradca Banku Pekao S.A. (UniCredit group). W latach 2000 - 2003 pracował w zespołach podatkowych Andersena oraz EY, w ramach których wykonywał przeglądy podatkowe oraz badania typu due diligence, a także zajmował się bieżącym doradztwem podatkowym. Pod koniec 2003 r. rozpoczął indywidualną praktykę doradczą, na bazie której w 2007 r. powstała spółka Plich&Partners.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Podyplomowe Studia Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i  Zarządzania w Warszawie. Jest także absolwentem British Centre for English and European Legal Studies zorganizowanego przez Cambridge University oraz Uniwersytet Warszawski.
Paweł Plich świadczy usługi w języku polskim i angielskim.
doradztwo podatkowe, doradca
Izabela Nowak-Grodowska

Izabela Nowak-Grodowska

współzałożyciel i wspólnik Plich&Partners, doradca podatkowy
(nr wpisu 10231)

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. W latach 2001–2004 pracowała w Dziale Podatkowym EY, gdzie wykonywała głównie przeglądy podatkowe oraz badania typu due diligence. W latach 2004 - 2006 wspierała departamenty księgowe zajmujące się kalkulacją podatkową w Thomson i Accenture. Obecnie, jako wspólnik w Plich&Partners, jest odpowiedzialna za projekty związane z prowadzeniem bądź weryfikacją dokumentacji księgowej i podatkowej klientów. Pomaga klientom zagranicznym zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce, a także prowadzi w ich imieniu ewidencję księgową i podatkową. Pracuje dla klientów z branży telekomunikacyjnej, informatycznej, budowlanej i przetwórczej. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Georg-August Universität Göttingen w Niemczech.
Izabela Nowak-Grodowska świadczy usługi w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Michał Szlachciak

doradca podatkowy (nr wpisu 13111)

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw spornych z zakresu prawa podatkowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych, w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych, w trakcie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, jak również przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Doradza klientom w zakresie podatku VAT, CIT, PIT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.
Z Plich&Partners współpracuje od 2014 roku. Wcześniej był związany z kancelarią notarialną oraz kancelariami adwokatów i radców prawnych w Warszawie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości organizowanych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu prawa podatkowego oraz procedur administracyjnych i sądowych.
Od 2018 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu: APL-WA-170130).
Michał Szlachciak świadczy usługi w języku polskim i angielskim.
Michał Szlachciak
Anna Drabarczyk vel Grabarczyk

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk

radca prawny (nr wpisu WA-13018)
doradca podatkowy (nr wpisu 12371)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radców prawnych oraz doradców podatkowych w Warszawie, a także prowadząc własną praktykę zawodową. Z Plich&Partners współpracuje od 2014 roku.
W ramach praktyki podatkowej reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie związanym z ich bieżącą działalnością (VAT, CIT, PIT, podatek od nieruchomości).  Specjalizuje się w obszarze opodatkowania nieruchomości oraz wartości niematerialnych wykorzystywanych w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. 
Anna Drabarczyk vel Grabarczyk ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów korporacyjnych. Przeprowadziła m.in. audyty prawne i regulację stanu prawnego kilkuset nieruchomości. Od początku swojej kariery zajmuje się także prawem własności intelektualnej.
Anna Drabarczyk vel Grabarczyk świadczy usługi w języku polskim i angielskim.

Aleksandra Paciorkiewicz

doradca podatkowy (nr wpisu 10851)

Aleksandra Paciorkiewicz specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przed dołączeniem do zespołu Plich&Partners pracowała w jednej z największych spółek Skarbu Państwa, gdzie zajmowała się opracowaniem regulacji wewnętrznych i procedur podatkowych. Współpracowała również z międzynarodowymi kancelariami doradztwa podatkowego.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Podyplomowych Studiów w zakresie rachunkowości i podatków przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również kurs samodzielnego Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
doradca podatkowy
Magdalena Urban-Rybicka

Magdalena Urban-Rybicka

ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
i finansowania terroryzmu (CFT)

Ma ponad 13-letnie doświadczenie w tworzeniu procedur oraz zarządzaniu wyspecjalizowanymi zespołami zajmującymi się oceną ryzyka oraz zapewnieniem zgodności (Compliance) w obszarze AML/CFT. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowych instytucjach finansowych takich jak: ABN AMRO N.V, RBS PLC, NatWest Bank PLC, pracując zarówno na stanowiskach analitycznych jak i menadżerskich.  Budowała strukturę oraz zarządzała pionami operacji AML/CFT w ramach finansowych centrów usług wspólnych wdrażając procedury mające na celu minimalizowanie ryzyka reputacyjnego banku. Specjalizuje się w procesach KYC (Know Your Customer) i CDD (Client Due Dilligence) mających na celu weryfikację tożsamości klienta, struktury własności, w tym beneficjenta rzeczywistego UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz cykliczne badanie jego wiarygodności, źródeł finansowania, profilu transakcyjnego jak i powiązań biznesowych.  
W ramach Plich&Partners wykorzystuje swoją wiedzę nie tylko w zakresie identyfikacji UBO, ale także w ramach procedur dotyczących ustalania rzeczywistego odbiorcy należności podlegającej podatkowi u źródła (WHT) oraz dotyczących weryfikacji kontrahentów dla potrzeb wyeliminowania współpracy z podmiotami tworzącymi karuzele podatkowe.
Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Finanse i Przedsięwzięcia Inwestycyjne. Ponadto, brała udział w wielu kursach i szkoleniach merytorycznych i z zakresu zarządzania, w tym prowadzonych przez amerykańską organizację ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) jak i brytyjską ICA (International Compliance Association).
Magdalena Urban-Rybicka doradza w języku polskim i angielskim.
Scroll to Top