VAT compliance

Izabela Nowak-Grodowska

Izabela Nowak-Grodowska
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

  • Prowadzimy rozliczenia w zakresie podatku VAT na rzecz przedsiębiorstw mających siedzibę w krajach EU, wykonujących działalność gospodarczą także na terenie Polski.
  • Rejestrujemy podmioty zagraniczne dla potrzeb VAT i zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT w Polsce, odzyskiwaniem zwrotów nadpłat podatku etc.
  • Przekazujemy zagranicznym podmiotom dokładne instrukcje dotyczące wymogów w zakresie sposobu wystawiania faktur oraz niezbędnej dokumentacji wymaganej dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT od wszystkich transakcji zakupowych i sprzedażowych zawieranych przez przedsiębiorstwo na terenie Polski, w tym transakcji transgranicznych.
  • Od wielu lat prowadzimy usługi w zakresie rozliczeń VAT dla przedsiębiorstw z siedzibą we Niemczech, Włoszech i Szwecji.
  • Dokonujemy rozliczeń podatkowych, uwzględniając różne schematy transakcji, w tym transakcji eksportowych, importowych oraz wewnątrzwspólnotowych.
  • Zapewniamy wsparcie merytoryczne w zakresie podatkowej kwalifikacji transakcji zawieranych przez klienta.
Scroll to Top