Przegląd rozliczeń podatkowych

Izabela Nowak-Grodowska

Izabela Nowak-Grodowska
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Aleksandra Paciorkiewicz

Aleksandra Paciorkiewicz
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

 • Wykonujemy przeglądy rozliczeń podatkowych w zakresie CIT, VAT, PIT, PCC oraz w zakresie podatku od nieruchomości.
 • Wskazujemy obszary ryzyka podatkowego oraz potencjalne nadpłaty podatków.
 • Identyfikując wielkość i obszar ryzyka, wskazujemy działania pozwalające je wyeliminować lub ograniczyć.
 • Wspieramy firmy w bezpiecznym odzyskaniu nadpłat.
 • Wykonujemy przeglądy rozliczeń za dowolne okresy, np. za okresy miesięczne lub kilkuletnie, w pełnym lub ograniczonym (ukierunkowanym) zakresie;
 • Badamy bieżące, regularne rozliczenia oraz transakcje nietypowe, w tym dotyczące przekształceń, łączenia i podziałów spółek lub nabycia nieruchomości o skomplikowanym statusie prawnym.
 • W ramach badania CIT weryfikujemy m.in. poprawność:
  • kwalifikacji podatkowej kosztów i przychodów,
  • przypisania przychodów i kosztów do właściwego źródła przychodów,
  • sporządzenia dokumentacji cen transferowych
  • stosowania wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień,
  • wykonywania funkcji płatnika z tytułu podatku u źródła (WHT),
  • rozliczeń z osobami zarządzającymi spółką,
  • rozliczeń kosztów finansowania działalności i kosztów usług niematerialnych,
  • rozpoznawania kosztów z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • W ramach badania VAT weryfikujemy m.in. poprawność:
  • rozliczeń z tytułu podatku należnego i naliczonego VAT,
  • stosowania procedur weryfikacyjnych wobec dostawców i odbiorców celem uniknięcia ryzyka uczestnictwa w karuzeli podatkowej,
  • stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) w dostawach krajowych oraz zagranicznych,
  • rozliczeń z tytułu eksportu, importu, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć oraz usług świadczonych lub nabywanych transgranicznie.
 • W ramach badania PIT weryfikujemy m.in. poprawność:
  • skutków podatkowych związanych z zatrudnieniem członków zarządu,
  • rozliczania programów opcyjnych,
  • rozpoznania skutków podatkowych zawartych umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz wszelkich umów dotyczących świadczenia usług wykonywanych przez osoby fizyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, a w szczególności z tytułu nabycia prac o charakterze autorskim.

Wykonujemy również badania w zakresie PCC oraz badania rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości.

 • Nasi doradcy wykonali dotychczas kilkadziesiąt audytów podatkowych oraz badań due diligence dla dużych korporacji międzynarodowych oraz średnich krajowych przedsiębiorstw.
 • Dzięki doskonałej znajomości rachunkowych oraz podatkowych systemów ewidencji oraz wypracowanych metod badania, czas niezbędny do zidentyfikowania istotnych zagadnień podatkowych ograniczamy do minimum.
 • W przypadku niektórych przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną działalność na dużą skalę, istnieje możliwość rozliczenia  zasadniczej części naszego wynagrodzenia w oparciu o wartości zidentyfikowanych i odzyskanych nadpłat.
Scroll to Top