Bieżące doradztwo podatkowe

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Michał Szlachciak

Michał Szlachciak
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk
radca prawny, doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

Aleksandra Paciorkiewicz

Aleksandra Paciorkiewicz
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

 • Świadczymy kompleksowe usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie CIT, VAT, cen transferowych, PIT, PCC oraz podatku od nieruchomości.
 • Doradzamy, jak opodatkować transakcje związane z prowadzonym biznesem oraz jego finansowaniem, tak aby w najmniejszym stopniu wpływały na obciążenie wyniku finansowego oraz płynność finansową przedsiębiorstwa.
 • Wskazujemy, jak należy dokumentować transakcje i inne zdarzenia gospodarcze, aby w razie kontroli podatkowej ich treść została prawidłowo odczytana przez kontrolujących urzędników, tj. zgodnie z rzeczywistym zamiarem stron działających w dobrej wierze.
 • Podpowiadamy, w jaki sposób ukształtować zapisy umów, aby nie były narażone na kwestionowanie przez władze podatkowe oraz aby zapewniły przewidywalność rozliczeń z kontrahentami.
 • Pozyskujemy urzędowe interpretacje przepisów podatkowych zapewniające ochronę bieżących i przyszłych rozliczeń podatkowych naszych klientów.
 • Świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego nieprzerwanie już od kilkunastu lat na rzecz tych samych podmiotów gospodarczych. Bierzemy odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość prawną naszych porad, w razie potrzeby broniąc naszego stanowiska przed organami podatkowymi.
 • Monitorujemy wszystkie zmiany w przepisach podatkowych, orzeczenia sądów oraz stanowiska organów podatkowych, dzięki czemu nasi klienci zyskują pewność, że funkcjonujące w ich firmie procedury podatkowe są zgodne z prawem i praktyką jego stosowania
 • Dzięki bieżącemu doradztwu nasi klienci zyskują:
  • możliwość zastosowania bezpiecznych rozwiązań w zakresie konsultowanych z nami zagadnień, co eliminuje lub istotnie ogranicza ryzyko dochodzenia przez organy podatkowe zaległości podatkowych oraz ogranicza ryzyko sankcji karno-skarbowych,
  • wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia rozliczeń podatkowych podstawowej działalności biznesowej oraz dotyczącą wszelkich nietypowych sytuacji, z którymi zwrócili się do nas o poradę,
  • wiedzę o możliwym, tj. dopuszczalnym prawnie zmniejszeniu zobowiązań podatkowych, a także konsekwencji związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących obejścia lub nadużycia prawa (GAAR), a także regulacji dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR),
  • wiedzę o istniejącym ryzyku podatkowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozwalającą na zaplanowanie odpowiednich działań zaradczych,
  • jasne i czytelne rekomendacje.
Scroll to Top