Podatek u źródła (WHT)

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Magdalena Urban-Rybicka

Magdalena Urban-Rybicka
Compliance Manager
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

Michał Szlachciak

Michał Szlachciak
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk
radca prawny, doradca podatkowy

e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

 • Przeprowadzamy test rzeczywistego właściciela (Beneficial Owner Test) wobec zagranicznych odbiorców należności, które mogą podlegać w Polsce tzw. podatkowi u źródła – WHT (Withholding Tax).
 • Określamy zasady opodatkowania WHT na podstawie przepisów krajowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Konwencji MLI oraz Dyrektyw UE.
 • W ramach testu rzeczywistego właściciela należności wykonujemy następujące czynności:
  • wskazujemy zakres informacji oraz rodzaj dokumentów urzędowych niezbędnych do pozyskania od płatnika lub podatnika celem wiarygodnego przeprowadzenia testu,
  • opracowujemy wzory dokumentów wewnętrznych, których sporządzenie jest konieczne dla oceny, czy zagraniczny odbiorca jest rzeczywistym właścicielem należności,
  • przeprowadzamy niezależne badanie zagranicznych odbiorców na podstawie kryteriów przewidzianych w przepisach podatkowych oraz wytycznych Ministra Finansów.
 • Pomagamy zagranicznym podatnikom oraz polskim płatnikom odzyskać nadpłatę WHT powstałą wskutek zastosowania stawek ustawowych z pominięciem preferencji wynikających z przepisów międzynarodowego prawa podatkowego.
 • Oferujemy pomoc w pozyskaniu opinii, na podstawie których polscy płatnicy mogą bezpośrednio stosować zwolnienia w zakresie dywidend, odsetek i należności licencyjnych wynikających z Dyrektyw UE.
W ramach usług dotyczących podatku u źródła zapewniamy wsparcie doradców, którzy łączą doświadczenie w zakresie:
 • stosowania przepisów umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Dyrektyw UE,
 • ustalania tzw. beneficjenta rzeczywistego (Ultimate Beneficial Owner) dla celów stosowania przez instytucje finansowe przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • wdrażania procedur zabezpieczających podatników przed nawiązaniem współpracy z podmiotami uczestniczącymi w karuzelach podatkowych oraz w zakresie weryfikacji skuteczności tych procedur w postępowaniach przed organami podatkowymi.
Scroll to Top