Ceny transferowe

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Izabela Nowak-Grodowska

Izabela Nowak-Grodowska
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk
radca prawny, doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

Michał Szlachciak

Michał Szlachciak
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

  • Sporządzamy dokumentację cen transferowych (tzw. local i master file) zgodnie z polskimi przepisami oraz wytycznymi OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
  • Przeprowadzamy analizę porównywalności (benchmark) na podstawie informacji dostępnych w komercyjnych bazach danych podmiotów działających w Polsce.
  • Tworzymy projekty umów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi, uwzględniając regulacje w zakresie cen transferowych.
  • W przypadkach, w których nie jest możliwe przeprowadzenie analizy porównywalności, sporządzamy opis zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi.
  • Doradzamy przy wyborze najbardziej odpowiedniej metody ustalania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
  • Pomagamy zidentyfikować usługi o niskiej wartości dodanej oraz ustalić uproszczoną metodę kalkulacji wynagrodzenia za świadczenie takich usług.
  • Posiadamy szerokie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównywalności dla transakcji, których przedmiotem były produkty, towary handlowe oraz usługi, w tym usługi typu shared service czy usługi produkcyjne.
  • Skutecznie reprezentujemy naszych klientów w sporach z organami podatkowymi w zakresie cen transferowych.
Scroll to Top