Nieruchomości

Michał Szlachciak

Michał Szlachciak
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk
radca prawny, doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

Aleksandra Paciorkiewicz

Aleksandra Paciorkiewicz
doradca podatkowy
e-mail:
tel. +48 22 886 93 28

  • Doradzamy w zakresie aspektów podatkowych (CIT, PIT, VAT, PCC) dotyczących zbywania lub nabywania nieruchomości, w tym nieruchomości przemysłowych wchodzących w skład przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.
  • Weryfikujemy poprawność rozliczania minimalnego podatku dochodowego od budynków oddanych w najem lub dzierżawę, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.
  • Weryfikujemy poprawność ustalania podatku od nieruchomości, w tym określania przedmiotów opodatkowania dla celów tego podatku.
  • Wskazujemy, jak prawidłowo opodatkować oraz zaewidencjonować transakcję, występując w razie potrzeby do organów podatkowych o interpretacje.
  • W przypadku niektórych nieruchomości wykorzystywanych gospodarczo, świadczymy usługi optymalizacji finansowej, której efektem jest zwiększenie zysku podlegającego podziałowi pomiędzy wspólników spółki.
  • Doradzaliśmy w zakresie transakcji zbycia i nabycia nieruchomości przemysłowych o skomplikowanym stanie prawnym o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.
  • Prawidłowość wskazywanych przez nas rozwiązań była potwierdzana przez organy podatkowe w drodze indywidualnych interpretacji.
Scroll to Top