Plich & Partners
 
 
  • Paweł Plich
 


Paweł Plich – doradca podatkowy (nr wpisu 09845), prawnik. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1997 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył dzięki kompleksowej obsłudze klientów z sektora bankowego, farmaceutycznego, budowlanego i informatycznego. W latach 1997 – 2000 był wewnętrznym konsultantem Banku Pekao S.A., gdzie brał udział m.in. w opracowaniu i wdrożeniu systemu rozliczeń podatkowych. W latach 2000 - 2003 pracował w Arthur Andersen oraz Ernst&Young, dla których wykonywał analizy podatkowe przekształceń kapitałowych spółek, przeglądy podatkowe, badania typu due diligence oraz reprezentował klientów w sporach z organami podatkowymi. W 2003 roku Paweł rozpoczął indywidualną praktykę doradczą, na bazie której powstała spółka Plich & Partners. Kierując pracami zespołu konsultantów świadczy kompleksowe usługi doradcze, głównie w zakresie CIT i VAT oraz skutecznie pozyskuje środki z funduszy UE na projekty inwestycyjne. Dzięki wykonaniu szeregu audytów podatkowych Paweł jest ekspertem w identyfikowaniu ryzyka oraz potencjalnych oszczędności podatkowych. Współpracując z firmami doradczymi działającymi w ramach Kingston Sorel International pomaga zagranicznym inwestorom rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce oraz wdraża projekty z zakresu międzynarodowego planowania podatkowego.

Paweł ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jest absolwentem British Centre for English and European Legal Studies zorganizowanego przez Cambridge University oraz Uniwersytet Warszawski.

Paweł doradza w języku polskim i angielskim.

Pawel.Plich@plich.com

 
© 2007 Plich&Partners All rights reserved