Plich & Partners
 
 
  • Marcin Grodowski
 


Marcin Grodowskidoradca finansowy, ekonomista. Współpracując z Plich & Partners odpowiada za projekty, których celem jest pozyskanie finansowania dla klientów korporacyjnych. W latach 2002- 2004 pracował jako analityk finansowy w Departamencie Korporacyjnego Ryzyka Kredytowego Banku BPH S.A. w Warszawie. Od 2002 współpracuje na stałe z Departamentem Ryzyka Raiffeisen Leasing Polska S.A. Jego doświadczenie zawodowe jest gwarancją skuteczności działania. W szczególności Marcin jest odpowiedzialny za wykonanie analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie biznes planu, na podstawie którego klient ubiega się o kredyt bądź leasing. Marcin opracowuje finansową stronę projektów, polegających na pozyskiwaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, sporządza wymagane dokumenty i rzetelne kalkulacje.

Marcin jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Finanse i Bankowość).

Świadczy usługi w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Marcin.Grodowski@plich.com

 
© 2007 Plich&Partners All rights reserved