Plich & Partners
 
 
Doradztwo finansowe

Doradztwo finansowe polega na przygotowaniu programów naprawczych oraz tworzeniu biznes planów dla potrzeb pozyskania finansowania różnorakich przedsięwzięć. Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności sporządzanie dokumentów finansowych niezbędnych do uzyskania dotacji z funduszów Unii Europejskiej.

Doradztwo finansowe obejmuje:

  • Sporządzanie analiz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych (IRR, NPV), w tym biznes planów zgodnie z wymaganiami banku
  • Restrukturyzację finansową spółki, przygotowanie programów naprawczych oraz programów obniżki kosztów
  • Przygotowanie planów strategicznych, budżetów oraz prognoz krótkoterminowych
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych dla zarządu
  • Wycenę spółek, analizy due dilligence
  • Sporządzanie biznes planów na potrzeby dotacji UE

KONTAKT:

Marcin Grodowski: Marcin.Grodowski@plich.com

 
© 2007 Plich&Partners All rights reserved