Plich & Partners
 
 
Doradztwo księgowe

Usługi księgowe obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowej. W szczególności prowadzimy ewidencję na rzecz zagranicznych inwestorów – do czasu podjęcia przez nich decyzji o utworzeniu własnego działu księgowego. Prowadzimy także rozliczenia VAT dla firm zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla potrzeb tego podatku.

Usługi księgowe obejmują:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie rozliczeń podatkowych, w tym prowadzenie rejestrów dla celów VAT
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych w imieniu klienta
  • Rejestrację podmiotów gospodarczych dla celów podatkowych, statystycznych (REGON), ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  • Rejestrację podmiotów zagranicznych dla celów VAT
  • Prowadzenie rozliczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  • Sporządzanie listy płac i dokumentacji kadrowo-płacowej
  • Przygotowywanie informacji zarządczej w zakresie uzgodnionym z klientem

KONTAKT:

Izabela Nowak-Grodowska: Izabela.Grodowska@plich.com

 
© 2007 Plich&Partners All rights reserved