Plich & Partners
 
 
Zakładanie firm i doradztwo biznesowe

Zakładanie firm i doradztwo biznesowe obejmuje wszelkie działania związane z założeniem działalności gospodarczej, a także dostosowaniem formy prawnej i rodzaju ewidencji księgowej do założeń biznesowych. Doradztwo związane z prawnymi aspektami utworzenia i zarejestrowania spółek prawa handlowego, w tym przygotowywanie stosownych umów, powierzamy współpracującym z nami kancelariom prawnym.

W ramach usług doradztwa biznesowego zapewniamy:

  • Dostosowanie formy prawnej do rodzaju prowadzonej działalności i zamierzonych skutków podatkowych
  • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej
  • Doradztwo w zakresie wyboru ewidencji księgowej
  • Doradztwo w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy spółkami powiązanymi – tworzenie struktur ukierunkowanych na ograniczenie kosztów i wzrost sprzedaży
  • Doradztwo w zakresie tworzenia struktur kapitałowych z uwzględnieniem zagranicznych jurysdykcji podatkowych
  • Tworzenie spółek i obsługa procesu rejestracji prawnej, podatkowej oraz dla celów ubezpieczeń społecznych
KONTAKT

Paweł Plich: Pawel.Plich@plich.com

Izabela Nowak-Grodowska: Izabela.Grodowska@plich.com

 
© 2007 Plich&Partners All rights reserved