Plich & Partners
 
 
Rozliczenie projektu do momentu wpływu środków na rachunek klienta

Rozliczenie projektu bywa nierzadko trudne z uwagi na ograniczenia natury proceduralnej. W ramach tego etapu sporządzamy w imieniu klienta stosowny wniosek o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami. Reprezentujemy klienta w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi za wypłatę dotacji. Mamy świadomość, iż niejednokrotnie warunkiem powodzenia inwestycji, a tym samym sukcesu naszych klientów, jest jak najszybsza dostępność środków dotacyjnych. Monitorujemy zatem pracę urzędników, tak aby maksymalnie skrócić okres oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved