Plich & Partners
 
 
Koordynacja działań klienta oraz banku w czasie realizacji projektu

Koordynacja działań polega przede wszystkim na ustaleniu terminów oraz określeniu, który z podmiotów uczestniczących w projekcie - klient, bank czy doradca - powinien (i w jakim terminie) przesłać dane innym uczestnikom projektu, niezbędne do wykonania ich części zadań. Czuwając nad sprawnym przebiegiem procesu, bierzemy pod uwagę różne okoliczności: termin składania wniosku o dotacje, częstotliwość organizowania posiedzeń komisji kredytowych przez bank, konieczność zatwierdzania decyzji kredytowych przez centralę banku, czas realizacji zamówień maszyn i urządzeń w ramach dofinansowanego projektu.

 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved