Plich & Partners
 
 
Sporządzenie wniosku o dofinansowanie, biznes planu i innych dokumentów

Pozyskując dotację unijną przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i przedstawiamy je odpowiedniej instytucji oceniającej (np. RIF/PARP). Z uwagi na to, iż większość programów pomocowych zakłada obligatoryjne finansowanie części projektu kredytem bankowym - sporządzamy wszelkie niezbędne dokumenty i kalkulacje, których adresatem jest bank. Wspólnie z klientem ustalamy najefektywniejszy sposób finansowania inwestycji, w tym optymalny poziom wkładu własnego oraz czas kredytowania. Wskazujemy także na wady i zalety związane z rozwiązaniami kredytowymi i leasingowymi.  Aktywnie współpracujemy z klientem przy pozyskiwaniu dodatkowych ekspertyz zewnętrznych, jeśli ich uzyskanie zwiększa szanse na przyznanie dofinansowania.

 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved