Plich & Partners
 
 
Wybór odpowiedniego programu pomocowego

Wybór odpowiedniego programu pomocowego polega przede wszystkim na ustaleniu, który z programów dotacyjnych najbardziej odpowiada potrzebom klienta. W ramach tego etapu pomagamy wybrać odpowiedni program. Wskazujemy przewidywany okres jego realizacji, mając na uwadze czas trwania procedury rozpatrywania wniosków oraz rozliczania projektów po zawarciu stosownej umowy o dofinansowanie.

W ramach projektu oceniamy realne szanse jego powodzenia. Z uwagi na to, iż zasadnicza część naszego wynagrodzenia jest uzależniona od sukcesu w postaci przyznania dotacji, dokonanie rzeczywistej oceny leży bezpośrednio w naszym interesie. Nie podejmujemy się przedsięwzięć, które nie są dopasowane do wymogów poszczególnych programów bądź takich, które przekraczają możliwości finansowe klienta.

 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved