Plich & Partners
 
 
Pozostałe usługi doradztwa podatkowego

  • aktywnie uczestniczymy w pozyskiwaniu od organów skarbowych korzystnych interpretacji podatkowych,
  • pomagamy kształtować transakcje cywilnoprawne celem zminimalizowania zobowiązania z tytułu PCC,
  • doradzamy w zakresie podatku od nieruchomości,
  • wskazujemy metody ograniczania odpowiedzialności podatkowej następców prawnych, płatników, inkasentów oraz osób trzecich,
  • pomagamy uzyskiwać zwrot nadpłaconych podatków.
 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved