Plich & Partners
 
 
Prowadzenie spraw spornych

  • reprezentujemy naszych klientów w sporach z organami podatkowymi, celnymi, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
  • uczestniczymy w czynnościach kontrolnych, pomagamy formułować wyjaśnienia, gromadzić dowody i przygotowywać wszelkie pisma w toku postępowania kontrolnego,
  • przed przystąpieniem do sporu pomagamy klientom w opracowaniu skutecznej metody obrony ich interesów oraz rzetelnie informujemy o szansach na pomyślne zakończenie sporu, a tym samym o zasadności jego wszczynania bądź kontynuowania.
 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved