Plich & Partners
 
 
Ceny transferowe (transfer pricing)

  • doradzamy przy wyborze właściwej metody ustalania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
  • sporządzamy bądź weryfikujemy dokumentację w zakresie transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi,
  • pomagamy w tworzeniu bezpiecznych i efektywnych modeli wzajemnych rozliczeń w grupach kapitałowych.
 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved