Plich & Partners
 
 
Międzynarodowe aspekty opodatkowania

  • pomagamy właściwie i bezpiecznie stosować metody zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu mając na uwadze treść umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw UE,
  • na podstawie polskich i unijnych regulacji podatkowych - doradzamy w sprawach związanych z poborem podatku u źródła (withholding tax) dotyczących m.in. odsetek, dywidend, należności licencyjnych oraz świadczeń o charakterze niematerialnym,
  • działając w ramach Kingston Sorel International pomagamy naszym klientom w założeniu i prowadzeniu biznesu poza granicami kraju oraz w tworzeniu międzynarodowych struktur kapitałowych ukierunkowanych na optymalizację podatkową.
 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved