Plich & Partners
 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

  • sporządzamy opinie dotyczące wszystkich zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności na bieżąco pomagamy w dokonywaniu kwalifikacji kosztów i przychodów podatkowych,
  • pomagamy przy tworzeniu optymalnych i bezpiecznych struktur kapitałowych,
  • doradzamy przy wyborze najefektywniejszych metod finansowania inwestycji,
  • wykonujemy przeglądy podatkowe i tworzymy instrukcje dotyczące uzgodnienia wyniku księgowego z podstawą opodatkowania,
  • klientom inwestującym w specjalnych strefach ekonomicznych oferujemy pomoc w zakresie pełnego wykorzystania przysługujących im ulg w podatku dochodowym,
  • jako członek Kingston Sorel International zapewniamy dostęp do wiedzy dotyczącej wewnętrznych regulacji podatkowych obowiązujących w innych krajach.
 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved