Plich & Partners
 
 
Podatek od towarów i usług (VAT)

  • doradzamy w zakresie wszelkich kwestii związanych ze stosowaniem podatku VAT w Polsce i na terenie UE,
  • kształtujemy struktury podatkowe eliminujące VAT lub powodujące jego odroczenie w czasie, co efektywnie wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw,
  • przeprowadzamy audyty podatkowe, podczas których identyfikujemy ryzyko związane z przyjętymi modelami rozliczeń VAT i rekomendujemy rozwiązania eliminujące to ryzyko,
  • świadczymy usługi bieżącego doradztwa, pomagając klientom w codziennej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych dla celów VAT,
  • rejestrujemy zagraniczne podmioty w Polsce dla celów VAT,
  • prowadzimy ewidencję VAT związaną z rozliczeniami zagranicznych podmiotów w Polsce,
  • pozyskujemy zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych z tytułu zakupów dokonanych od polskich podmiotów,
  • uczestnicząc w organizacji doradczej Kingston Sorel International zapewniamy dostęp do wiedzy zagranicznych doradców w zakresie wewnętrznych uregulowań VAT, obowiązujących w poszczególnych państwach UE.
 


© 2007 Plich&Partners All rights reserved